Strona główna Mapa serwisu
Farmakopea Polska XI do nabycia w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym   ***    Do nabycia Urzędowy Wykaz 2017   ***    Szkolenia internetowe   ***    Do nabycia prenumerata Farmacji Polskiej na 2017 r.   ***    już w sprzedaży "Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego    ***   
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje z życia PTFarm zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.
OK
Strefa Wewnętrzna
Aby uzykać dostęp do materiałów wewnętrznych zaloguj się używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
OK
Przypomnienie hasła
O Towarzystwie
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ma 60 lat


Home Page » Aktualności » Aktualność
Aktualność
dodano: 2011-11-07
Konkurs na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Poniżej podajemy warunki, jakie powinien spełniać kandydat na to stanowisko.

 

1. Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:
1)     posiada obywatelstwo polskie,
2)     uzyskała w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskała za granica dyplom uznany
w kraju za równorzędny,
3)     posiada co najmniej 5 lat praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia,
4)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 
2. Oferta kandydata powinna zawierać:
1)     kopię obydwu stron dowodu osobistego,
2)     życiorys i list motywacyjny,
3)     odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
4)     oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe,
5)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym,
6)     oświadczenie kandydata, że nie zachodzą przeciwwskazania do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 ze zm.).
 
 
Oferty należy składać do Wojewody Lubuskiego w terminie do dnia 17 listopada 2011 r.
Konkurs odbywać się będzie w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8.
Posiedzenie komisji konkursowej przeznaczone na zapoznanie się ze złożonymi dokumentami odbędzie się w dniu 23 listopada 2011 r.


« lista aktualności

Szukaj
OK
Sekcje ogólnopolskie
Młoda Farmacja
Oddziały terenowe
Kliknij na mapę aby przejść do listy oddziałów lokalnych PTFarm.
Nasze wydawnictwa
  1. Farmacja Polska
  2. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
  3. Acta Poloniae Pharmaceutica
  4. Urzędowy Wykaz Produktów
    Leczniczych
  5. Farmakopea Polska
  6. Almanach
  7. Weterynaria
Archiwum wydawnicze


Copyright PTF 2007 Nota prawna Polityka prywatności Projekt i wykonanie: Enigmatis